A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Portugalsko - Madeira - Průvodce

Navigace v historii: Objevení Madeiry Počátky osídlení Kryštof Kolumbus Invaze Vztahy s VB Války Dnešní Madeira

Zbytky bájné Atlantidy, či pozůstatek pevniny spojující Evropu a Ameriku. Každá země má svá tajemství. Původ Madeiry je zahalen různými legendami.

Madeira objevena

Jisté je, že roku 1418 se vydaly první lodě portugalského mořeplavectví bádat po nových neobjevených územích.

Joao Goncalves Zarco se stal objevitelem madeirského souostroví. Nikdo už dnes neví, jestli jej objevil náhodou nebo plul najisto. Existují dvě vysvětlení, totiž že Zarco musel za bouře přistát u písčitých břehů dnešního Porta Santa (proto pojmenování ostrova Svatý přístav). Nebo plul s přesným cílem a o umístění Madeiry se dozvěděl z kastilských zdrojů.

Ať to bylo jakkoliv, Madeira byla objevena.

Po roce se Zarco na ostrov vrátil a prozkoumal jej. Bartoloměj Perestrelo a Tristao Vaz Teixeira se účastnili objevné výpravy. Ostrov pojmenovali Ilha da Madeira – Ostrov dřeva. Zarco a Texeira byli jmenováni guvernéry Madeiry, Perestrelo byl jmenován guvernérem ostrova Porto Santo . Tak rozhodl portugalský král, který tímto zahájil kolonizaci ostrovů.

Počátky osídlení

Proto počátky osídlení se datují do 20. let 15. století. Na ostrově kolonizátoři našli bohaté zásoby dřeva, pitné vody. Pustili se tedy do mýcení lesů. Vypalováním lesů získávali blahodárnou zeminu, tam zakládali svá pole určená k zemědělství.

Posléze byla na ostrov dovezena vinná réva. Proto tu ale musela být vybudována terasovitá políčka, která lze obdivovat ještě dnes. Zavlažování kolonizátoři vyřešili velmi chytrým systémem kanálů Levadas. Kanály přiváděly vodu z pramenů na svahy hor přímo k políčkům. Většinu kanálů vybudovali afričtí otroci, kteří mimo to pracovali na polích s cukrovou třtinou.

V polovině 15. stol zde žilo již 800 rodin. O půl století později již zde bylo na 8000 obyvatel.

Kryštof Kolumbus na Madeiře

Roku 1478 Kryštof Kolumbus navštívil Madeiru. Jeho cesta byla čistě obchodní, měl napomoci rozvoji obchodu s vínem. Obchodní cesta se ale nevydařila. Vrátil se na ostrov až o šest let později, jako zkušený obchodník s cukrovou třtinou. Jeho objev Ameriky přinesl Madeiře výnos a prosperitu.

Díky svému umístění se stala strategickým místem pro námořní plavby zaoceánských lodí. Zásoby jídla, vody, ale hlavně madeirského vína přinesly Madeiře bohatství.

Kryštof Kolumbus se na ostrově také oženil. Zamiloval se do madeirské dcery správce ostrova Porto Santo. Po nějakou dobu zde žil a narodil se mu zde syn. Dodnes můžete slyšet, že Kolumbus získal inspiraci ke své slavné plavbě v roce 1492 právě na Madeiře.

Invaze

V roce 1566 se Madeira otřásla v základech. Francouzský pirát Bertrand de Montluc si dobře všiml rychlého růstu a bohatství Madeiry. Vylodil se ve Funchalu s flotilou 11 lodí a 1300 muži. Následovala šestnáctidenní krutovláda, bohužel až 300 Madeiřanů přišlo o život.

Zpustošení ostrova bylo výsledkem obsazení ostrova. Než dorazily posily z Lisabonu, byli již piráti pryč. Po nich zůstala spoušť a smutek. Po této neblahé události se na Madeiře začaly stavět pevnosti, aby se ostrované měli jak bránit a kam utéci.

V roce 1580 se španělský král Filip II. prohlásil za portugalského krále a se svými jednotkami vstoupil do Portugalska. Madeira zůstala v područí Španělska po celých dalších 60 let.

Vztahy s Velkou Británií

Roku 1662 se oženil anglický král Karel II. s portugalskou princeznou Kateřinou z Bragancy. Pro britské osadníky na Madeiře byla přiznána zvláštní privilegia. Británie měla velké zisky z opatření, která se vztahovala na vývoz madeirského vína. V roce 1807 připluly britské vojenské jednotky, aby ochránily ostrov před invazí Francouzů. Jednotky setrvaly na ostrově po sedm let a někteří vojáci zde zůstali natrvalo.

Války

Pro Madeiru druhá polovina 19. století znamenala boj s přírodními katastrofami. V roce 1852 zničila plíseň skoro všechnu úrodu vinné révy. O čtyři roky později se na ostrově šířila cholera a sedm tisíc ostrovanů podlehlo této chorobě. Révokaz dokonal zkázu nad zbytkem vinné révy jen několik let poté.

V první světové válce bojovalo Portugalsko spolu s Velkou Británií a Francií. V roce 1914 německá ponorka ostřelovala přístav ve Funchalu:[http://madeira.orbion.cz/misto/funchal/]. Důsledkem bylo potopení tří francouzských lodí.

Po skončení I.světové války si za svůj domov vybral Madeiru rakousko-uherský císař Karel I. Madeira se již v polovině 19. století stala oblíbenou a vyhledávanou destinací. Za sluncem cestovali bohatí Angličané a aristokraté z různých zemí.

Po roce 1932 se v Portugalsku dostal k moci diktátor Dr. António Salazar. Až v roce 1974 proběhla nekrvavá (karafiátová) revoluce. Salazarův nástupce byl svržen a proběhly svobodné volby.

Dnešní Madeira

Madeira získala autonomii, právo na zástupce v portugalské vládě. Mohla si začít určovat vlastní daně.

V roce 1986 se Portugalsko připojilo k dnešní Evropské unii. Země proto dostala velké finanční prostředky na zlepšení infrastruktury a průmyslu.

Madeira tímto v dnešní době dosáhla statutu vyspělé, přístupné a bezpečné země. Turistický ruch je jedním z hlavních příjmů ostrova. Navzdory tomu je Madeira stále zemí, kde najdete pravou tvář země a nejen umělá turistická letoviska.

Terasovité rozdělení krajiny (nahrál: admin2)
Terasovité rozdělení krajiny

Poslední editace textu: 23.6.2011 12:12
Další informace
REKLAMA


Články odjinud