A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Portugalsko - Průvodce

Základní informace Obyvatelstvo Politika Hospodářství Bezpečnost Náboženství Státní svátky Tradice

Základní informace

Oficiální název je República Portuguesa (Portugalská republika).

K území Portugalska náleží nejen jeho kontinentální území, ale taky Madeira složená ze dvou ostrovů Madeira a Porto Santo a souostroví Azory, které se skládá z devíti ostrovů: Carvo, Faila, Graci osa, Pico, Santa Maria, Sao Jorge, Sao Miguel a Tercdecima. Jedná se o pozůstatky obrovského koloniálního rozmachu, kterého tato země dosáhla. Kontinentální Portugalsko sousedí pouze s jediným státem a to se Španělskem. Jeho rozloha je srovnatelná s Českou republikou, je 92,391 km².

Hlavním městem je Lisabon, který patří k nejstarším městům Evropy a je zároveň největším městem této země. Jediným oficiálním jazykem je portugalština. Hymna se nazývá A Portuguesa. Měna se do roku 2002 nazývala escudo, dnes se zde platí v eurech.

F: Uvod1 : Jeden z typických obrazů portugalské krajiny.

Obyvatelstvo

Počet obyvatel se podle aktuálních odhadů pohybuje okolo 10,6 milionů. Portugalci patří ke středozemské populaci a jsou potomky Keltiberů. Vliv zde také měly i jiné kmeny – Římané, Vizigóti či Svévové, kteří všichni toto území po nějakou dobu obývali. Menší vliv měli Féničané či například Maurové. V době diktatury emigrovalo mnoho Portugalců na západ, ale dnes je trend spíše opačný, imigrační. V dnešní době zde žije přibližně 500 tisíc imigrantů, z nichž je většina brazilského původu a následují Ukrajinci spolu s Kapverďany.
Většina obyvatel se zdržuje ve dvou hlavních zónách okolo metropolí, jimiž jsou Lisabon a Porto. Dále pak po celém pobřeží na sever od Teja (a Lisabonu) a na jihu země v Algarve. Hornaté vnitrozemí a Alentejo jsou podstatně méně zalidněné, chvílemi až vylidněné, což je jedním z dnešních problémů.
Podle Unicef se jedná o 13. zemi v žebříčku zemí s nízkou dětskou úmrtností a očekávaná délka života také svědčí v jeho prospěch. Je to 78, což ho řadí na jedenáctou příčku.
Podle studie Economist Intelligence Unit je Portugalsko na dvacátém místě v žebříčku kvality života.

F: Obyvatelstvo

Politika

Politickým zřízením je Portugalsko parlamentní demokracií a republikou se stalo roku 1910. Prezidentem je Aníbal Casaco Silva a premiérem je José Sócrates. Prezident je volen přímo na dobu pěti let a může být zvolen maximálně dvakrát po sobě. Prezident jmenuje podle výsledků voleb premiéra a posléze jím navrženou vládu. Může za splnění jistých podmínek parlament rozpustit a také může vetovat zákony. Senát zde není. Parlament má 230 členů volených na čtyřleté volební období. Tato země je od roku 1986 členem Evropské unie a je v Evropském parlamentu zastoupena patnácti poslanci. Portugalci mohou volit od osmnácti let. Roku 1974 proběhla Karafiátová revoluce, jíž byl svrhnut autoritativní pravicový režim, který nastolil ve třicátých letech António de Oliveira Salazar. Od té doby ovládají politickou scénu zejména dvě strany: o Partido Socialista (PS, Strana sociální) e o Partido Social Democrata (PSD, Strana sociálně demokratická). Dalšími důležitými stranami jsou Partido Comunista Português (PCP, Komunistická portugalská strana) či Partido Popular (PP, Lidová strana), která již také spolu s PS a PSD vládla. Mimo tyto strany existuje ještě Bloco de Esquerda (BE, Levicový blok), Partido Ecologista „Os Verdes“ (PEV, Ekologická strana „Zelení“), Partido Popular Monárquico (Lidová minarchistická strana) a Movimento do Partido da Terra (Hnutí strany Země).
Portugalsko je jednou ze zakládajících zemí eurozóny. Je členem NATO a OECD.

Od znovunastolení republiky nemělo Portugalsko tak dlouhé období politické stability jako nyní. Dvě třetiny dvacátého století se střídaly nejrůznější diktatury. Jejich Sametová revoluce se nazývá Revolução de Cravo (Karafiátová revoluce) a vyvrcholila 25. 4. 1974.

Hospodářství

Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími jsou textilní, obuvní, kapitálový, kamenictví, keramika a korek. Moderní průmyslová výroba se opírá hlavně o petrolej, petrochemii a produkci cementu. Silné zastoupení má automobilový průmysl a konstrukce lodí. Významným průmyslovým centrem petrochemického průmyslu je město Sines na pobřeží Alenteja a automobilový průmysl sídlí hlavně v městech Palmela, Setúbal, Porto, Aveiro či Braga.
Již po staletí se Portugalsko orientovalo hlavně na zemědělskou výrobu a ta i nyní zabírá nemalé území této země. Krajinu proto tvoří především olivovníky, vinice, obilná a kukuřičná pole. Portugalská vína, zejména portské a víno z Madeiry, jsou díky své kvalitě celosvětově známé. Dalším produktem je ovoce.
Mezinárodně nejvýznamnějším portugalským produktem je korek. Portugalsko se na celosvětovém korkovém trhu podílí z jedné poloviny. Portugalský ekonomický růst byl v devadesátých letech nad úrovní evropského průměru. Díky mnohaleté izolaci v minulosti a vstupu do EU jim bylo umožněno mnohé dohánět. V prosinci 2006 byla úroveň nezaměstnanosti 7,1 %, což je nižší než průměrná evropská hodnota, která je 7,6 %.

Portugalsko je tradičně zemědělskou zemí. Na jihu jsou rozlehlé porosty korkových dubů a olivovníků, na severu vinice.

Bezpečnost

Portugalsko je jednou z nejbezpečnějších jižních zemí. I tady si ale musíme dát na pár věcí pozor.
Jedním z mnoha oblíbených českých cestovatelských „sportů“ je stopování. Všeobecně platí, že v Portugalci sami o sobě moc nestopují, neznamená to ale, že by vám nezastavili. Pokud se rozhodnete stopovat, měli byste jít nejméně po dvou. Rozhodně se nedoporučuje jezdit stopem samotným ženám. Samotná cizinka si, obzvláště od dělníků a mužů všeobecně, může vyslechnout nejrůznější narážky, pokřiky či nabídky. Ve většině těchto případů platí, že „Pes, který štěká, nekouše.“ Nejlepší je nevšímat si narážek a pokračovat dále. Jiná situace je ale v noci. Doporučuje se vůbec nechodit do neznámých oblastí, a to ani pokud vás je více. V poslední době vzrůstá počet přepadení a krádeží na ulici. Týká se to hlavně turistů, takže se snažte vypadat pokud možno nenápadně a neupozorňovat na sebe foťáky a bezpečnostními kapsičkami na hrudi a podobně.

Jedním z fenoménů poslední doby jsou, obzvláště v Lisabonu a velkých městech, motocyklové přepady za bílého dne. Útočník se k vám přiblíží, natáhne se po kabelce a zase rychle odjede, než si kdokoliv stihne čehokoliv všimnout.

Mějte proto svoje nejdůležitější věci jako doklady a finanční hotovost v nenápadných kapsách odděleně od ostatních věcí, abyste o ně v případě přepadení nepřišli.

Kamarádka šla za bílého dne po Lisabonu v doprovodu muže a přiblížil se k nim nenápadně útočník, který jim ukázal, že má nůž a chtěl veškerou hotovost a telefon. Obracel se především na jejího partnera a jí její peníze zůstaly. Tím se ukazuje jistý tradicionalismus společnosti, který můžete využít pro sebe. Dejte cennosti partnerce a vystupujte za vás oba. V každém případě neodporujte a dejte, co po vás budou chtít.

Posledním místem, kde hrozí potencionální nebezpečí, jsou bary a diskotéky. Berte si s sebou co nejméně věcí. Není úplně obvyklé, že by v klubech byly šatny. V létě to není díky teplu ani potřeba. Ověřeným trikem (i z Brazílie) je schovat si hotovost třeba do podprsenky. Díky systému kartiček, na které vám zapisují útratu, si budete moci před odchodem hotovost k platbě připravit bez trapných situací.

Náboženství

Většina Portugalců je, podle sčítání lidu z roku 2001, katolického vyznání. Jedná se o 84% populace. Při tom však pravidelně na nedělní mše chodí podle údajů katolické církve okolo 19% celkové populace. Obliba církve upadá především u mladší generace. Církev zde má již tradičně velmi silné postavení. Zhruba polovina uzavíraných sňatků je katolických a rozvod je povolen po oboustranné dohodě manželů či po soudní žádosti jednoho z nich. Církevně však povolen není. Další náboženský směr reprezentují protestantské církve, které sem některé přišly z Brazílie. Dodnes se zde vyskytuje početná židovská komunita, která se do Portugalska přesunula po svém vyhoštění z Kastilie na přelomu 15. a 16. století. Ač pro ně bylo Portugalskou jistou záchranou, netrvalo to dlouho, neboť portugalský král si měl vzít Španělku a jednou z jejích podmínek bylo vyhnání židů. Ti byli proto vypuzeni ze země, vyvražděni nebo překřtěni na katolickou víru. Dodnes poznáte jejich potomky podle jména. Spolu se křtem se totiž museli vzdát i židovství připomínajících jmen a byla jim dána nová, většinou stromy inspirovaná jména. Příkladem může být Oliveira, což ve skutečnosti znamená olivovník. Spolu s imigranty přišel islám či hinduismus.

Státní svátky

Nový rok 1.ledna
Karneval Úterý před popeleční středou.
Velký pátek Je oslavován ve stejnou dobu jako u nás, v souladu s katolickou tradicí. Místně se ale může v Portugalsku slavit v jiný den Velikonoc.
Den svobody 25.dubna - Jedná se o oslavu dne, ve kterém vyvrcholila Karafiátová revoluce a byl svržen diktátorský režim.
Den Práce 1.května
Tělo a Krev Páně Jedná se o pohyblivý svátek, který připadá na druhý čtvrtek po letnicích (Seslání Ducha Svatého, které ukončuje dobu velikonoční).
Den Portugalska 10.června. Oficiálně se tento svátek nazývá Den Camõese, Portugalska a portugalských komunit. Tento den se připomíná smrt Camõese a všechny činy předků.
Slavnost nanebevzetí Panny Marie 15.srpna
Nastolení republiky 5.října. Připomíná založení republiky v roce 1910.
Slavnost všech Svatých 1.listopadu
Obnovení nezávislosti 1.prosince. Připomíná znovuzískání nezávislosti na Španělsku v roce 1640
Neposkvrněného početí Panny Marie 8.prosince. Jedná se o svátek patronky Portugalska.
Vánoce 25.prosince

Tradice

Karneval

Jedná se o pohyblivý svátek, který připadá na úterý před popeleční středou, a někdy je také označován jako entrudo (masopust). Tradiční oslavy jsou k vidění spíše na severu země. Ve větších městech se pořádají různé karnevalové párty v klubech a existuje zde také tendence k napodobování brazilského karnevalu. Může to ale působit nepřirozeným dojmem, protože zatímco brazilský karneval se odehrává v nejteplejším období roku, ten portugalský je naopak v zimních měsících. Vyhledávanými karnevalovými centry jsou Ovar, Viana do Castelo, Loulé a Nazaré.
Specificky slaví karneval v hornaté oblasti Trás-Os-Montes.

Velikonoční tradice

Květná neděle je připomínána tím, že chlapci darují květiny své kmotře.

Na Neděli velikonoční se podávají nejrůznější tradiční pokrmy, které se můžou podle regionu lišit. Patří mezi ně i Pão-de-Ló, který můžu osobně velmi doporučit. V jiných oblastech se jí Folar.

V oblasti Minha se Velikonoce slaví průvodem s křížem ozdobeným květinami. Procesí navštěvuje jednotlivé domácnosti a oznamuje jim zprávu o vzkříšení a přinášejí požehnání pro dům. Tento svátek je nazýván tração do Compasso.
Tuto neděli přinášejí květiny svým kmotrům všichni svobodní a dostávají od nich za to velikonoční dárek spolu s Folarem.

Vánoční tradice

V portugalských Vánocích se mísí křesťanské tradice spolu se slavnostmi slunovratu. V dnešní době jsou zde Vánoce silně ovlivněny americkými filmy v důsledku čeho je Menino Jesus, volně přeložitelný jako náš Ježíšek, postupně nahrazován postavou nazvanou Papai Natal (Otec Vánoc, který vypadá úplně stejně jako Santa Claus), který nosí dětem dárky. V domácnostech se staví betlémy, což bylo tradiční, a k nim v posledních desetiletích přibyly vánoční stromky následující germánskou tradici.

Tradiční Vánoce však nezmizely docela. 24.prosince, což je pro ně předvečer Vánoc, se v některých částech země (obzvláště na severu) slaví Vánoční večeře, které se říká consoada, a podává se vařená treska a slavnostní dezert. Ještě v noci se koná půlnoční mše.
Následující den je státním svátkem a podává se slavnostní večeře, která se skládá z nejrůznějších druhů masa. V některých oblastech se v tento den obědvá tradiční roupa-velha („staré šaty“), pokrm, který se připravuje ze zbytků z consoady z předchozího dne.

Starým skoro zapomenutým zvykem je příprava jedné paralelní večeře 24. prosince, která je určena na památku zemřelých, pro něž je také určena. Většinou bývala vystrojena ve vedlejší místnosti. V některých oblastech se pálí vánoční poleno – buď doma v krbu nebo veřejně u kostelů.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA


Články odjinud